Főoldal

Megalakult a NÁDSZEGI SZENT ISTVÁN KIRÁLY POLGÁRI TÁRSULÁS

( OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRÁĽA SVÄTÉHO ŠTEFANA V TRSTICIACH )
A polgári társulás Szlovákia területén fejti ki tevékenységét, elsősorban a szűkebb régiónkban. A társulás fő küldetése a kulturális örökségünk a kulturális emlékek ( emlékhelyek ) megtartása propagálása, szellemi (lelki) és a keresztény értékek fenntartásának mindennemű támogatása. Célunk a magyar kultúra, kulturális rendezvények és események támogatása és szervezése, valamint a kulturális emlékek, emlékhelyek védelme, karbantartása. Szeretnénk aktívan kivenni a részünket a magyar kultúra és kulturális rendezvények propagálásában és szervezésében.
A Nádszegi Szent István Király Polgári Társulást olyan nádszegi polgárok hozták létre 2013 november 30 – án, akik szeretnének valamit tenni megmaradásunkért a kultúránk megőrzéséért és az itt élő közösség megmaradásáért. Éppen ezért szeretnénk propagálni kultúránkat és megemlékezni azon honfitársainkról akik sokat tettek a kultúránk és a magyarság megtartásáért. Szeretnénk ráébreszteni az embereket kultúránk sokszínűségére az anyanyelven való komunikálásra és értékeink megőrzésének fontosságára. A kultúra szeretetét, hagyományink, értékeink, megmaradásunk zálogát ( elsősorban a templomot és az iskolát ) szeretnénk támogatni és gyerekkortól kezdve ráébreszteni az embereket ezen értékek szépségére és sokszínűségére. Éppen ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy a jövőnk záloga jó kezekbe kerüljön. Szeretnénk propagálni, hogy a magyar szülők gyerekei magyar iskolába járjanak, hogy megismerjék és megszeressék ezt az igen figyelemre méltó kultúrát amit elődeink ránk hagytak. Ehhez az első pici lépést megtettük és most már rajtunk is múlik, hogy hogyan sikerül ezt megvalósítani. Polgári társulásunk apolitikus és nem kereskedelmi tevékenységet folytató ( non profit ) szervezet. Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy a politika beférkőzik mindennapjainkba, életünk része, de ettől függetlenül szeretnénk célkitűzéseinket minden politikai szervezet és mozgalom ráhatásától függetlenül megvalósítani. Szervezetünköz bárki csatlakozhat aki úgy érzi, hogy szeretne ez ügyben valamit tenni.